Léčivé účinky

Propagované léčivé účinky kustovnice čínské jsou někdy pod tlakem jejích prodejců přehnané a ne zcela odpovídají skutečnosti. Přesto všechno je goji neskutečně zdravým ovocem, které má celou řadou blahodárných účinků na lidské zdraví, z nichž mnoho bylo lékařskými vědeckými studiemi přímo prokázáno. V některých případech je její přínos přímý, někdy naopak zprostředkovaný (působí na něco, co ovlivňuje to, co chceme ovlivnit). To samé pak platí pro velikost účinku. Někdy je velikost léčivého účinku značná, jindy naopak marginální (jde o jednu z plejády podpor primární léčby).

Jednotlivé léčivé účinky kustovnice čínské shrnuje následující tabulka:

 1. Chrání játra a ledviny a zlepšuje jejich činnost
 2. Zlepšuje psychickou pohodu a náladu
 3. Chrání a posiluje zrak při různých onemocněních
 4. Výrazným způsobem podporuje imunitní systém a jeho reakci na případné choroby
 5. Je výborným doplňkem stravy při léčbě některých druhů rakoviny
 6. Má pozitivní vliv střevní činnost
 7. Ulevuje od závratí a bolesti hlavy
 8. V některých případech může mírnit alergické reakce
 9. Jedná se o silný antioxidant zpomalující procesy stárnutí a prodlužující život
 10. Napomáhá k celkové vitalitě a chuti do života
 11. Má protizánětlivé účinky
 12. Zlepšuje stav u osob trpících chronickým kašlem
 13. Její konzumace napomáhá při hubnutí
 14. Pozitivně působí na paměť
 15. Zkvalitňuje průběh spánku
 16. Reguluje hladinu cukru a cholesterolu v krvi
 17. Posiluje srdce a oběhovou soustavu
 18. Bojuje proti únavě a stresu
 19. Pomáhá regeneraci těla a mysli
 20. Podporuje tvorbu bílých a červených krvinek
 21. Snižuje projevy některých kožních onemocnění, zejména pak lupénky
 22. Pročišťuje tělo
 23. Posiluje nehty, šlachy a kosti
 24. Pozitivně ovlivňuje sexuální aktivitu a potenci
 25. Omezuje dopady chemoterapie a ozařování

Zdroje zdraví v kustovnici

Léčivé účinky kustovnice čínské vycházejí z látek obsažených v jejích plodech, respektive v jiných částech této rostliny, což se ovšem tuzemských konzumentů prakticky vůbec netýká.

Zde je jejich stručný přehled:

 • Provitamín A (beta-karoten)
 • Vitamíny B1, B2, B6, C a E
 • 18 druhů aminokyselin
 • Polysacharidy
 • Mastné kyseliny a esenciální oleje
 • Karotenoidy, flavonoidy a kumariny
 • 21 druhů minerálů a stopových prvků

Léčivé účinky kustovnice čínské

Léčivé účinky kustovnice čínské pohledem klasické medicíny

Pakliže chce kdokoliv mluvit o jakýchkoliv účincích čehokoliv na lidské zdraví, měla by se jeho tvrzení opírat o vědeckou studii (studie). Není to přitom o tom něco zpochybňovat, nebo vyvracet, ale dopátrat se pravdy. To by mělo platit i v případě goji. Obecně lze říci, že o jeho zázračných léčivých účincích koluje mezi lidmi mnoho polopravd. Někdy by se snad dalo mluvit i o lžích, či nesmyslech chcete-li. Hned druhým dechem však musíme dodat, že mnohá tvrzení jsou pravdivá. Mnohé léčivé účinky kustovnice čínské (a kustovnice cizí) byly vědeckými studiemi skutečně prokázány a s čistým svědomím tak lze říci, že se skutečně jedná o velice zdravou potravinu, jejíž konzumaci lze jen doporučit. Nyní si představme okruhy, kterými se jednotlivé práce zabývaly a kde byly pozitivní dopady prokázány.

Antioxidační účinky goji

Testování v rámci jednotlivých studií probíhalo buď s použitím kustovnice cizí, či kustovnice čínské. Jako hlavní antioxidační látky byly označeny flavonoidy, polysacharidy a aminokyselina betain. Jejich působení v lidském těle je založeno na zachycování volných radikálů, vlivu jejich redukční kapacity a tvorbě chalátů s ionty kovů. Do dnešních dní byly prokazatelně odhaleny dva směry antioxidační ochrany. První je ochrana jaterních buněk. Druhou je ochrana oční rohovky před poškozením u pacientů trpících nemocemi, jako je například cukrovka, glaukom nebo retinální ischémie.

Kustovnice proti rakovině

I v tomto směru byly prokázány léčivé účinky kustovnice, byť jen především jako zdroje látek mající za následek zesílenou reakci imunitního systému proti konkrétnímu nežádoucímu antigenu. V rámci výzkumu probíhajícího „in vitro“ se také ukázalo, že výtažek z kustovnice působí jako zpomalovač množení nádorových buněk lidských jater. Výzkumy též odhalily, že některé skupiny polysacharidů z goji mají protirakovinné účinky na nádory pojivové tkáně (sarkomy). V neposlední řadě je pak třeba zmínit, že polysacharidy extrahované z kustovnice a následně aplikované pod kůži snižují pokles počtu leukocytů a erytrocytů během léčby chemoterapií, nebo ozařováním.

Vliv na obranyschopnost

Během laboratorních výzkumů byl odhalen komplexní kladný vliv na fungování imunitního systému. Týká se to pozitivního působení na množení a dozrávání jeho buněk, jejich odezvy na antigeny a zprostředkovaně i na produkci molekul nezbytných pro správné fungování imunitního systému.

Léčivé účinky kustovnice čínské na vitalitu

Vlivu užívání goji na celkovou vitalitu jednotlivce se věnovalo ve Spojených státech amerických během let 2008 a 2009 celkově pět takzvaných „randomizovaných studií“. Studie se zásadně lišily pouze dobou, po kterou byla kustovnice čínská testovaným osobám podávána (od dvou týdnů do jednoho měsíce). Jinak byly prakticky totožné. V rámci každé z nich byly testované osoby rozděleny na dvě skupiny. První dostávala každý den šťávu s kustovnicí (denní dávka odpovídala 150 g čerstvých bobulí). Druhá (kontrolní) dostávala jen placebo. Nikdo z testovaných pochopitelně nevěděl, zda dostává kustovnici, či placebo. Cílem bylo zjistit, zda osoby konzumující goji shledají svůj psychický a fyzický stav po skončení studie v lepším stavu, než před ním. Kontrolní skupina žádné zlepšení pociťovat neměla. Výsledky výzkumů léčivé účinky kustovnice čínské na fyzickou a psychickou pohodu nakonec jednoznačně prokázaly.

Nevhodnost konzumace a jedovatost kustovnice

Na základě testů jedovatosti a mnohaleté konzumaci plodů kustovnice lze konstatovat, že není jedovatá, nelze se jí předávkovat a u jinak zdravých osob její požití nevyvolává žádné vedlejší účinky. Jejímu užívání by se však měli vyhnout osoby trpící hypoglykémií a onemocněními spojenými se zvýšenou krvácivostí a sníženou srážlivostí krve. Vyhnout by se jí měly i osoby, které berou léky na ředění krve (známy jsou ojedinělé případy nežádoucí interakce s přípravkem Warfarin). Vzhledem ke skutečnosti, že plody kustovnice zvyšují činnost dělohy, nedoporučuje se jíst ji těhotným ženám. Nakonec je třeba zmínit, že u osob trpících na některou z potravinových alergií může vyvolat nežádoucí alergickou reakci v podobě vyrážky, nebo kopřivky. To se týká především jedinců s alergií na rajčata, broskve, tabák a kterýkoliv z druhů ořechů.

Navzdory tomu, že některé zdroje mluví o běžném výskytu té či oné jedovaté látky v některém z konzumovaných druhů kustovnice, prokázalo se, že to není pravda. Jediný prokazatelně zaznamenaný výskyt se objevil u goji pocházejícího z Indie. Konkrétně se jednalo o atropin. Jeho množství v bobulích bylo ovšem stopové a z hlediska jedovatosti tudíž naprosto vzdálené jakékoliv nebezpečnosti pro spotřebitele.